Noen banker opererer med hele 15 års nedbetalingstid på sine forbrukslån. Det er ulik praksis på dette blant bankene. Noen tilbyr slik nedbetalingstid hvis du refinansierer et lån, mens ofte er det 5–10 års nedbetaling på nye lån. Det kommer også av og til an på størrelsen på lånet. Det er ikke alltid mulig å ta opp et lån med en lang nedbetalingsperiode. Noen ganger kommer det også an på din betalingsevne og gjeldsgrad. De fleste banker har lånekalkulatorer der du kan beregne lengden på lånet. Slik kan du se avdragsbeløpet per måned i forhold til størrelsen på lånet du har valgt.

Lang nedbetalingstid

Dersom du ønsker lang nedbetalingstid på ditt lån er det ulike faktorer det lønner seg å vurdere. Dersom du er gjeldfri og i en god økonomisk situasjon lønner det seg kanskje ikke å velge en lang nedbetalingsperiode. Dette skyldes at kostnaden på lånet blir høyere jo lenger nedbetalingsperioden varer. Dette har med månedlige kostnader å gjøre. Jo lenger nedbetalingstid du har på lånet, dess mer renter og gebyrer kan legges til. Husk at det er selve beløpet du låner som blir delt opp likt uansett hvor mange terminer du velger. Renter og gebyrer legges imidlertid til for hver termin.

  • Lang nedbetaling gir økte totalkostnader
  • Oppdeling av lån gir lavere månedlige kostnader

Hva er riktig for deg

Det er ingen fasit på hva som er riktig for den enkelte i valg av nedbetalingstid. Noen har god råd og kan ta seg råd til å betale ned lånet raskt. Dette gir en lavere totalkostnad, selv om kanskje livsførselen blir mer sparsom mens nedbetaling pågår. Andre liker å ha en romslig økonomi fra måned til måned. Da ser du kanskje på den totale kostnaden som mindre viktig enn kostnaden du betaler stykkevis og delt. Faktorer som hvor mye økonomien tåler og hva banken tilbyr er viktig. Se på dette når du skal regne ut hva som er det beste lånealternativet for deg.

  1. Alle økonomiske situasjoner er individuelle
  2. Vurder livsførsel og personlig økonomi før opptak av lån
  3. Ikke betal mer enn økonomien tåler

Kostnader ved nedbetaling av forbrukslån

Renter og gebyrer varierer mellom banker og låneavtaler. Vi kan derfor bruke et eksempel der du betaler årlig rente, men månedlige gebyrer. Teoretisk rentesats er 10 % og termingebyr 50 kroner. Låner du 100 000 kroner og har en nedbetalingsperiode på ett år, vil den totale rentekostnaden være 10 000 kroner. Gebyrkostnaden vil være på 600 kroner. Lånets totale kostnad vil da bli 110 600 kroner, med relativt høye månedlige kostnader. Til tross for høye månedlige kostnader, vil derimot lånets totale kostnad være overkommelig. Slik kan lånet lønne seg fremfor å spare, dersom du behøver pengene i løpet av kort tid.

Har du derimot et lån på 100 000 kroner fordelt over 10 år, blir kostnaden en helt annen. Dersom du beregner ren rente, løper kostnaden på 10 % hvert år. I tillegg kommer termingebyrkostnaden, som i et langt nedbetalingsløp vil bli 6 000 kroner for samme lån. Dette gir en totalkostnad som ikke nødvendigvis lønner seg. De månedlige kostnadene vil bli betydelig mye lavere. Dette da du fordeler lånebeløpet på 100 000 kroner over 120 måneder i stedet for 12. Dette gir lavere månedskostnader, so høres flott ut. Vær likevel oppmerksom på at dette ikke nødvendigvis lønner seg over tid.

Spørsmål og svar

Kan jeg få så lang nedbetalingstid jeg vil?

Nei, det er ikke mulig å betale ned over så lang tid man vil. Hovedregelen satt av myndighetene er fem år. Det praktiseres likevel opp til 10 år ved nye lån. Noen banker tilbyr også opp til 15 års nedbetaling ved refinansiering av eksisterende lån og kredittkort. Det er også viktig å ha i bakhodet at det kan være lurt å betale ned lånet så raskt som mulig. Husk å ta hensyn til din personlige økonomi og betjeningsevne.

Kan jeg betale ekstra eller innløse lånet tidligere?

Det er alltid slik at dersom du vil foreta en ekstra innbetaling, skal du kunne kontakte banken om det. Slik får du foretatt ekstra innbetalinger etter ønske. Da setter du et ekstra beløp inn på lånet som går direkte til nedbetaling av avdrag. Noen banker tilbyr en fleksibel løsning der du hver måned kan legge til det månedlige avdraget etter evne. Det er også mulig å innløse lånet i sin helhet når du ønsker.

Når jeg først har satt en nedbetalingsperiode, kan jeg øke den?

Det kommer helt an på hvorvidt du har lagt deg på en maksimal nedbetalingstid da du tok opp lånet. Hvis du har en kort nedbetalingstid, vil nok bankene være mer enn behjelpelig til å la deg betale ned lånet over lenger tid. Dette skyldes at de selv tjener penger på dette. Det er også slik at hvis du har flere lån, kan du refinansiere og øke nedbetalingstiden. Dette vil si at du øker størrelsen på lånet, eller slår sammen flere lån.